kênh Marketing Là Gì

Tìm Hiểu kênh Marketing Là Gì?

Tổng quan về kênh phân phối, kênh marketing, thiết kế kênh, hoạch định chiến lược kênh, các loại kênh Một Phần khác quan trọng trong marketing mix mà người marketer phải có kỹ năng để quản trị là Place (nơi chốn bán sản phẩm), ta gọi là kênh. Bạn có sản phẩm tốt, giá cũng more »