Công thức 3 trong 1 gây sửng sốt mà người khổng lồ ngành quảng cáo Martin Sorrel đưa ra

Công thức 3 trong 1 gây sửng sốt mà người khổng lồ ngành quảng cáo Martin Sorrel đưa ra

  “Ba yếu tố kết hợp lại: tường thu phí, sáp nhập, trợ cấp”, đó là công thức gây sửng sốt mà người khổng lồ ngành quảng cáo Martin Sorrell đưa ra cho mô hình kinh doanh truyền thông đang gặp vô vàn khó khăn. Martin Sorrell luôn là một nhân vật gây ra nhiều more »