10 thủ thuật không cần phải tăng giá mà vẫn giá tăng lên

10 thủ thuật không cần phải tăng giá mà vẫn giá tăng lên

Có nhiều cách tăng thu nhập mà không cần phải điều chỉnh giá đơn vị. Dưới đây là 10 thủ thuật mà bạn có thể thử áp dụng. 1. Điều chỉnh cơ cấu giảm giá Chẳng hạn thay vì khách đặt mua 10 triệu thì được giảm 5% bạn nâng lên thành mua 12 triệu more »